Pozvánka na podujatie “Bačovská škola”

 

Žilinský samosprávny kraj, Liptovské múzeum-Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku, Zväz chovateľov oviec a kôz, Občianske združenie Bačova cesta Vás pozývajú na podujatie Bačovská škola.

Pozvánka

Sprievodný list

Prihláška

O jahňatách v televíznych novinách

Úspešný celoslovenský zraz chovateľov kôz!

Dňa 18.3.2015 sa v Penzióne Žitava v Dvoroch nad Žitavou uskutočnil prvý Celoslovenský zraz chovateľov kôz. Toto podujatie vzišlo z iniciatívy predsedu predstavenstva Združenia agropodnikateľov Dvory nad Žitavou Ing. Stanislava Becíka, PhD. a ZCHOK na Slovensku.  Záujem o informácie z prostredia chovu kôz prejavilo takmer 50 chovateľov. Fotografie zo zrazu si môžete pozrieť vo fotogalérii. Podrobnosti o podujatí budú uverejnené v časopise Chov oviec a kôz číslo 1/2015.

 

Ovčiarstvo na Slovensku-článok

Informačný spravodajca Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky uverejnil článok o stave ovčiarstva na Slovensku. Na otázky odpovedala Ing.Andrea Hrdá, riaditeľka odboru živočíšnej výroby na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Článok si môžete prečítať na strane 22-23 TU.

Odporúčanie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ku salašníckej sezóne 2015.

Ponuka na laboratórne vyšetrenia-pre členov ZCHOK zvýhodnená!

Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne pripravil zvýhodnenú ponuku laboratórnych vyšetrení pre členov Zväzu chovateľov oviec a kôz. Ponuka obsahuje aj laboratórne vyšetrenia pitnej vody, potrebné pred spustením prevádzky. Kompletnú zvýhodnenú ponuku nájdete TU.