Fotografie z Agrokomplexu 2014

Výsledky hodnotenia oviec a kôz na Národnej výstave hospodárskychv rámci Agrokomplexu 2014

Harmonogram vydávania osvedčení o použití na plemenitbu plemenných baranov a capov

Agrokomplex 2014

Vážení chovatelia, členovia Zväzu chovateľov oviec a kôz na Slovensku- družstvo,

Dovoľujeme si Vás pozvať na 41. ročník výstavy Agrokomplex. Aj tento rok bude Zväz chovateľov oviec a kôz vystavovať najkvalitnejšie ovce a kozy chovateľov oviec a kôz na Slovensku vo svojej expozícii pri kolibe Zväzu.(pri predvádzacej ploche)

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na Chovateľský deň chovateľov oviec a kôz, ktorý sa uskutoční 23.8. na predvádzacej ploche od 12:30 do 14:30. Počas chovateľského dňa prebehne odovzdávanie ocenení za víťazné kolekcie zvierat. Novinkou bude ukážka pasenia oviec so psom, pričom program bude v rozšírenej podobe- približne 1,5 hodiny.

Pre členov ZCHOK bude počas konania Agrokomplexu podávaný pri kolibe ZCHOK baraní guláš zdarma.

Program Národnej výstavy hospodárskych zvierat

Katalóg na Nákupný trh v Hronseku 15.8.2014

Jasenské baranie hody 2014