DEMETER 2014

Vážení chovatelia, členovia ZCHOK,

srdečne Vás pozývame na slávnostné ukončenie sezóny DEMETER 2014. Podujatie sa uskutoční 24.10.2014 v Humne na Salaši pod Maginhradom vo Veľkých Teriakovciach. Začiatok je o 9:00. Všetkých Vás čaká bohatý odborný program, ocenenia najlepších chovateľov TOP a na záver podujatia prehliadka farmy oviec na firme Keľo a synovia s.r.o. s odborným sprievodom. Podrobný program si môžete pozrieť na priloženom plagáte a pozvánke. Pre členov ZCHOK platí pozvánka na Demetera 2014 na piatkový program.

PLAGÁT       POZVÁNKA

Ponuka plemenných baranov

Výzva pre nahlasovanie škôd spôsobených vlkom,medveďom,rysom

Na základe informácií o čoraz častejších útokoch a pôsobených škodách po útokoch veľkých šeliem/predovšetkým vlkov/ opätovne vyzývame chovateľov oviec a kôz ku dôslednému nahlasovaniu škôd spôsobených vlkom,medveďom,rysom. Zväz chovateľov oviec a kôz komunikuje so štátnou správou ohľadom problémov s častými útokmi dravcov na ovce a kozy. Bohužiaľ však nie sú nahlasované všetky škody spôsobené na zvieratách, potom to nie je štatisticky evidované a rapídne to znižuje počty evidovaných útokov na ovce a kozy. Na základe týchto neúplných informácií nie je možné hodnoverne doložiť akým veľkým problémom pre chovateľov oviec a kôz útoky na ich zvieratá skutočne sú. Preto vyzývame chovateľov oviec a kôz aby hlásili všetky škody na zvieratách na príslušné úrady štátne správy. Zároveň žiadame aj o nahlásenie škôd spôsobených v roku 2014 aj na emailovú adresu zchok@orangemail.sk prípadne telefonicky na číslo 0905406284.

Pozvánka na seminár ovčiarov v Pieninách

ZCHOK v spolupráci s firmou Schaumann pripravilo seminár pre chovateľov oviec so zameraním na výživu oviec, zdravie a ošetrovanie paznechtov /s praktickou ukážkou ošetrovania/. Pozvánku s podrobnosťami nájdete TU.

Pozvánka na podujatie NA SALAŠI PRI GULÁŠI

Pozvánka TU.

Ponuka plemenných baranov